Egodetox - kend dig selv og bliv fri

Egodetox er vejen til frihed. Det gælder indenfor alle åndelige retninger. Vi er her i verden, i kroppen med eet formål; at lære os selv at kende, for til sidst at blive eet med det guddommelige. Men dette projekt kan let misforstås, til at handle om at opdage vores iboende latente muligheder, evner eller potentialer. Det er ikke denne form for “kend dig selv” jeg mener. Når jeg taler om egodetox, handler det om, at kende dine egne idéer, overbevisninger, blokeringer, snubletråde, dogmer, traumer, domme og hvad vi nu vælger at kalde alt det, du har identificeret dig med, som du nu tror er dig. Det gælder også kroppen, herunder sygdomme, sindet, følelserne – dem tror vi også er sande vejvisere. Med andre ord, så tror vi, at vi er det, vi kan se og mærke. Måske har vi anerkendt at vi har en sjæl og altså også er ånd, men spørgsmålet er, hvad fylder mest og hvad lever vi ud fra? Hvad giver vi værdi? Hvad er vores “gud”?

Vi kan ikke rigtig stole på, at vores krop og hjerne ved, hvad der er bedst for os. Vi har selvfølgelig lært at tro på de signaler vi får, men faktum er, at kroppen, som er forbundet til det ego jeg omtaler, ved at den har en udløbsdato. Derfor drives vi ubevidst af et primitivt overlevelsesinstinkt. Dette driver os gennem både opvækst, skole, uddannelse osv. Når vores skjulte drivkraft på denne måde er en primitiv natur, så er det begrænset, hvor meget storhed man kan erkende eller opnå, i sig selv og i andre. Når vi således er fanget i overlevelse, så er vi vores eget centrum og kan ikke virkelig være noget for andre. Måske kan vi være hjælpsomme osv, men der er en selvisk dagsorden bag, i de fleste tilfælde. På den ene eller anden måde, får man noget ud af sin venlighed. Om ikke andet, så kan den dæmpe ens egen frygt for hjælpeløsheden.

Gennem hele livet lærer vi, at vi skal leve op til forskellige forventninger. Det gælder både vores egne og andres. Vi kan have urealistiske idéer om os selv, som afholder os fra at leve et ægte, sandt liv. Og så længe vi køber ind på dette egentlige bedrag, så går tiden og vi forsvinder længere og længere væk fra os selv, fra vores lys og vores højeste sandhed. Tilbage bliver vores laveste sandhed, det verden har gjort os til og vi bliver tunge, triste og tilpassede og syge og vi har glemt lyset.

Som en del af den undervisning Rikke tilbyder, er også denne egodetox. Hvem er du bag facaden? Bag dine egne idéer? Det ypperligste et menneske kan lære, er ydmyghed. At kende sig selv fører til ægte ydmyghed og kontakt med den højeste guddommelige intention.

Et par ord om ydmyghed fra bogen Uvidenhedens sky, af ukendt forfatter:

I sig selv er ydmyghed intet andet end en sand viden og bevidsthed om sig selv, sådan som man virkelig er. Thi enhver som i sandhed så og følte sig selv som han er, ville i sandhed være ydmyg.”

Først når vi kender os selv, står vi ved vores sande udgangspunkt.