Universal Mother

P1010225-crop

Om Rikke Klitgaard + CV

Mit liv har aldrig været mit eget. Det forstod jeg bare ikke, før jeg sagde ja til Guds plan med mig. I 2015 mærkede jeg at nu var det tid, så jeg sagde ja. Herefter startede min transformationsproces. Jeg oplevede mange heftige svimmelanfald, hvor min bevidsthed udvidede sig. Helligånden (højeste frekvens) gik i gang med at rense mig, mit jeg, mit ego. Jeg havde intet problem med at blive pixeleret indefra, jeg savnede blot en manual. Gud tog min sjæl ud af verden og formede også den. Det varede ca 5 år, hvor den så kom tilbage igen. Jeg ville gerne blive hvor den var, men jeg havde fået vist mange ting der omhandlede min opgave – min sjæls opgave i verden, så tilbage skulle jeg. Jeg fik allerede i 2014 vist, at min opgave handler om en bog. Jeg har aldrig været psykotisk, set aura eller farver eller noget i den stil. Men forskellige visioner blev vist for mit indre blik og jeg forstod ikke meningen. Den blev jeg så også ledt hen til. Både Gud, Jesus og Helligånden gjorde deres til at jeg skulle forstå, men min hjerne kunne slet ikke accepterer at jeg var det jeg fik vist. Jeg fik vist at jeg er “oppefra og ned” og andre er “nedefra og op”. Måske mere præcist; at jeg skal oppefra og ned og andre skal op til Gud. Forklaringen på “oppefra og ned” fik jeg en dag, hvor jeg blev ledt til en anden by og ind i en genbrugsbutik og hen til en bog, der havde definitionen på dette. Det var avatar. Jeg var en avatar. (google divine avatar). Det tog mig måneder at accepterer og år at tage alvorligt. Jeg fik drypvise input der formede min bevidsthed om mig selv og samtidig smuldrede den Rikke jeg troede jeg var. Jeg lod det ske. Hvis du har lyst til at læse mere om min rejse ind i Gud, kan du tilmelde dig gratis nyhedsbrev. Jeg sender ud ca 1 gang om måneden. Her kan du også læse artikler skrevet for at inspirerer og rette op på åndelige misforståelser mm. 

Jeg har fået forskellige evner, for at kunne hjælpe andre sjæle på vej. Disse er medfødte og har udviklet sig efterhånden som årerne er gået og jeg er vokset ind i opgaven.

CV

Dette er mit åndelige CV. Jeg er Teodidakt og har intet lært via kurser osv. Disse betegnelser er ikke en rækkefølge, men navne for det jeg er eller kan.

Teodidakt – betyder oplært af Gud. Min sjæl blev taget ud af verden i ca 5 år og formet. Jeg modtog Helligånden og blev derved renset indefra og bliver det stadig.

Avatar – betyder at min sjæl er sendt til verden, med en specifik opgave, hvortil jeg får hvad jeg skal bruge. Som Avatar er jeg i Gudsbevidstheden og denne sætter aftryk, hvor jeg er.

Gudslærer – tilbage i 2017 oplevede jeg at få bogen Et Kursus i Mirakler ind i munden og ned i maven. Jeg fik den undervisning lagt ind, som jeg skal undervise udfra. Det er sket at bogen taler gennem mig, hvor det ikke er mine egne ord. Jeg fik vist at jeg var Gudslærer og at Henrik er min elev. Da Helligånden er i mig og har formet mig, er jeg det jeg siger, men jeg taler ikke af mit eget.

Mystiker – i det at Gud har taget mig i hånden og ført mig den vej, som vi kender fra religiøse mystikere. Min sjæl er blevet ophøjet, jeg har fået Kristi hellige hjerte, Gud har vist mig sit ansigt o.m.a, disse ting beskrives af mange helgener (mystikere), som vejen til Gud, hvor det handlede om, hvordan mennesker kommer til Gud, hvor i mit tilfælde, Gud kom til mig. (Gud forlod mig ikke, selv om jeg fik en krop).

Discipel – Jeg tjener og tilhører Jesus. Jeg er ikke kristen, min sjæl har alle dage tilhørt Jesus. Hvor Jesus taler til sine disciple, taler han også til mig. Discipel også pga Helligåndens renselse af mit ego, til at tjene Gud.

Profet – betyder at Gud taler igennem mig. Det er både direkte til mennesker og i særdeleshed på skrift. Jeg taler Guds sandhed, som leder til sjælens vej til evigheden. Jeg har fået lagt Et Kursus i Mirakler ned i min mave, i en vision og denne bog kan tale gennem mig.

Seer – betyder at hvad end der skal til for at hjælpe din sjæl hjem, det ser jeg. Dvs jeg hjælper dig ikke til at få succes i verden el. lign. jeg hjælper dig med karma-afvikling og det at kende dig selv, så du kan stå helt ren. Jeg ser det du må se, for at blive befriet.

Shaman – hentyder til at jeg også befinder mig mellem verdener. Min sjæl kan være andre steder. Min ånd kan være andre steder. Jeg har uglen som symbol. Jeg guider i overgange, fx mellem liv og død. Jeg kommunikerer med sjælen og tager mig af denne fx. når en dør. Det gælder både dyr og mennesker og primært de individer jeg har fået et ansvar for eller en relation til.

Universel Moder – er den “arbejdstitel” Gud har givet mig. Den læring jeg kommer med er universel. Dvs. den gælder på tværs af alle systemer. Jeg er en beskytter af sjæle og hjælper de der helhjertet søger den højeste sandhed. Det jeg forløser i dig, vil være forløst til alle tider. Min kærlighed til de søgende sjæle er ubetinget.

Healer – Gud healer gennem mig, når det er påkrævet. Jeg ser med mine hænder, når jeg rører en krop. 

Sjælehenter – hentyder til mit højeste formål; at hente sjæle hjem til Gud, til friheden. Dette gør jeg både konkret og inddirekte.